Ankieta rozwoj firmy

Frezowanie cnc definiowane jest jak proces obróbki, w sezonie jakiej z obrabianego przedmiotu zbiera się określoną grupę materiału. W ciągu frezowania leczone są jak najmniejsze wiórki materiałów. Zajmuje się bardzo szybko orientujące się maszyny, które odbywają z przeznaczonym posuwem. Maszyny też są określane mianem frezarek. Najczęściej można się spotkać z frezarkami klasycznymi i techniką frezowania na froterze. Metoda frezowania cnc bazuje na komputerowym sterowaniu urządzenia.

Wybiera się trzy główne typy frezowania: współbieżne, czołowe oraz walcowo-czołowe. W ciągu frezowania powierzchni czołowych oś rotacji jest równoległa do wielkości poddanej obróbce. Wzdłuż obwodu koła otrzymują się zęby frezu, z jakich każdy działa samodzielnie. W sukcesie obróbki powierzchni obrotowych frezy dają się z zębów prostych lub spiralnych. Frezowanie cnc czołowe oznacza, że frez wydobywa się we wrzecionie. Prostopadle do powierzchni poddanej obróbce spotyka się oś obrotu. Obróbka następuje poprzez krawędzie czołowe frezu. W ciągu frezowania walcowo-czołowego następuje pionowy obrót frezu wzdłuż obrabianej powierzchni. W wypadku poddania obróbce powierzchni skośnych frez potrafi stanowić nieco pochylony. Możliwe istnieje jednocześnie obrabianie (skrawanie) artykułu na bokach gdy tylko frez posiada uzębienie panujące. W współzależności od rodzaju materiału, który chowa być człowiek obróbce uzyskuje się różne narzędzia do frezowania. Frezy walcowo-czołowe skrawają bocznie i czołowo. Frezy tarczowe skrawają po bokach. Na podstawy dostają się na przemian skośne zęby, które skrawają naprzemiennie w rowku. Dzięki temu dodatkowe jest zdolne odprowadzanie wiórów. We frezach kątowych krawędzie tnące są ustawione pod innymi kątami.