Dyrektywa atex users 1999 92 we

Dyrektywa ATEX w polskim systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Zabiera się do produktów przeznaczonych do pozycji w okolicach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić ostre wymagania używające się nie wyłącznie do bezpieczeństwa a także do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W istotę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a jeszcze powiązane spośród ostatnim jakieś procedury oceny w centralnej mierze uzależnione są od poziomu zagrożenia środowiska, w jakim określone wyposażenie będzie grało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi robić dany produkt, aby mógł być kojarzony w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Jednak o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje znacznie duże prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na jakości. Stanowi ich dwie. W centralnej klasie dostają się urządzenia, które korzysta się w podziemiach kopalni także na przestrzeniach, które potrafią istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga część sprowadza się do urządzeń, które wiąże się w nowych miejscach, a które potrafią być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla wszystkich urządzeń idących w okolicach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Oraz bardziej istotne wymagania ważna z łatwością zlokalizować w wartościach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania dopuszczone do lektury w przestrzeniach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien być znany, widoczny, niezniszczalny i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały system ochrony lub same narzędzia w charakterze zapewnienia zgód z prawymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.