Kasa fiskalna dla lekarzy

Kasa fiskalna zwana kasą rejestrującą niczym samochód wymaga być poddawana okresowemu przeglądowi. Przecież w współczesnym przykładzie omawiany przegląd wymaga być przygotowany najpóźniej dwa lata od ostatniego przeglądu lub fiskalizacji. Przegląd kasy fiskalnej cena kraków oscyluje w granicach od 100 do 200 złotych wraz z dojazdem.

Obowiązek przeglądu kasy fiskalnej pochodzi z odpowiednich aktów prawnych. Podstawą prawną dwuletniego okresu przeprowadzania przeglądu kas finansowych jest § 7 ust. 1 pkt 6 w zw. z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w istocie warunków stosowania kas rejestrujących. Zgodnie z założeniem, i bezpośrednio z przepisami artykułu 61 § 3 k.k.s niewykonanie lub nieterminowe wykonanie przeglądu kasy rejestrującej rozumiane jest kiedy nieprawidłowe prowadzenie książki i grozi nałożeniem kary grzywny za przestępstwo skarbowe. Jednakże tańszą alternatywą dla co dwuletniego przeglądu jest spełnianie go co roku. Rozmawiając o przeglądzie kas rejestrujących, należy dodatkowo myśleć o nazwaniu odpowiedniego terminu, co wykonuje się na bazie Ordynacji Podatkowej. Razem z art. 12 § 3 niniejszej ustawy czasy znane w miesiącach dokonują się z terminem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a jeżeli takiego dnia w zeszłym miesiącu nie było - w tym dniu ostatniego miesiąca.

Obowiązek pilnowania terminu przeglądu kasy rejestrującej leży na głowie korzystającą omawianą kasę fiskalną. Posiadacz przed upływem dwóch lat od niedawnego przeglądu powinien poinformować serwisanta o potrzeby wykonania takiego przeglądu. Serwisant kas, w momencie 5 dni od dnia stworzonego przez użytkownika kasy fiskalnej zgłoszenia, powinien wykonać obowiązkowy przegląd techniczny kasy (§ 31 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kas).

Przegląd stanu technicznego kasy rejestrującej powinien sprawdzać przede każdym: stan wszystkich plomb kasy, stan obudowy, czytelność dokumentów fiskalnych, program pracy, poprawność działania, stan pamięci oraz stan akumulatorów. W planu uniknięcia narażania się na kary ze perspektywy Urzędu Skarbowego podatnik powinien pilnować terminów przeglądu kasy rejestrującej.