Obowiazek kasy fiskalnej dla kogo

Zarządzamy sklepem, w którym obrót ewidencjonujemy przy użyciu kasy. Bardzo często, klienci za zakupiony towar chcą dać w walucie obcej, głównie w euro. Czy ewidencja na kasie finansowej w zagranicznej walucie jest możliwa?

W układu z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do działania wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z jakiejkolwiek sprzedaży, a ponadto do robienia wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, również gdy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który zawiera informacje, jakie powinny otrzymywać się na rachunku fiskalnym, obowiązkowo musimy oznaczać walutę, w której rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria oraz warunki techniczne, jakie potrzebują spełniać kasy rejestrujące zapisane są lecz w dziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak więc, w zasada § 14 ust. 1 tego prawa program do sprzedaży w zakładzie powinien mieć m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w której ewidencjonowana jest sprzedaż, albo jej skrótu, a i zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwili i czasu zmiany; zapisania chwile i czasu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w drugiej walucie w pamięci fiskalnej, a też przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na inne waluty, przy czym wynik przeliczenia łącznie z podaniem kursu i złożeniem zapłaty musi być zamknięty na paragonie fiskalnym po logo fiskalnym z logo danych walut; przeliczenie musi zostać wytworzone z dokładnością nie niższą niż sześć znaków po przecinku, a efekt przeliczenia musi zostać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Także do oznaczenia skrótu nazw walut obcych stosuje się oznaczenia, jakie są używane przez Nasz Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma sens prowadzić sprzedaż materiałów na praca konsumentów, którzy uiszczają cenę w walutach obcych, to co do zasady, musi umieć kasę fiskalną, urządzoną w wartość, która umożliwi przeliczenie kursu walut.

Z form, która stała odtworzenia w badaniu można wywnioskować, iż cena za nabyte towary traktuje żyć goszczona w euro, w czasie kiedy wartość umowy będzie uwidoczniona w złotówkach. Przepisy, które zajmują VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy odpowiedzieć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.